Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva.

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška školské obvody ZŠ a MŠ č.2/ 2017 18.11.2017
Vyhláška o nočním klidu č.1/2017 16.8.2017
Vyhláška o stanovení systému shromažďování komun. a staveb. odpadu.docx 1.4.2015
O poplatku za komunální odpad č. 3-2013.doc 1.1.2014
Vyhláška o místních poplatcích č. 2-2013.doc 1.1.2014
Vyhláška o vedení TMO č.1-2013.doc 15.9.2013
Sadová OZV č.1-2009 o zrušení koeficientu daně z nemovitostí.doc

1.1.2010

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách