Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva.

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č.2-2020 o stanovení systému shromažďování kom.a staveb.odpadu.pdf 1.1.2021
OZV č.1-2020 o poplatku za kom.odpad.pdf 1.1.2021
Vyhláška o místním poplatku ze psů č.1/2019.pdf 1.1.2020
Vyhláška školské obvody ZŠ a MŠ č.2/ 2017 18.11.2017
Vyhláška o nočním klidu č.1/2017 16.8.2017
Vyhláška o stanovení systému shromažďování komun. a staveb. odpadu.docx 1.4.2015
O poplatku za komunální odpad č. 3-2013.doc 1.1.2014
Vyhláška o místních poplatcích č. 2-2013.doc 1.1.2014
Vyhláška o vedení TMO č.1-2013.doc 15.9.2013
Sadová OZV č.1-2009 o zrušení koeficientu daně z nemovitostí.doc

1.1.2010

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech