Vítejte na stránkách obce Obec Sadová.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Rybářský řád

Prodej povolenky po předložení ryb. výbavy(ryb. prut s navijákem, metr, podběrák, vezírek         a vyprošťovač háčků). Týká se nových členů.

Pro každého nového rybáře platí první rok CHYŤ A PUSŤ!!

Dětem do 15 let prodej a výdej povolenky s fotkou (nutno donést).

Cena povolenky: celoroční 400,- Kč

děti do 15 let zdarma/platí pouze pro místní děti/

Vrácení povolenky do 15 dnů po skončení platnosti povolenky.

1. Lov ryb a jiných vodních živočichů smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva.

2. Zakazuje se používat pro lov ryb prostředků výbušných, otravných nebo omamných, bodců lapaček, udic bez prutů, vidlic a razsošek. Dále se zakazuje lov na dírách.

3. Rybolov povolen pouze na nástrahu rostlinného původu, žížaly a červy. Zákaz vnadění            a chytání na boilies a pelety.

4. Oprávněné osoby mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu. Jsou však povinny nahradit případnou škodu, kterou při tom způsobí.

5. Při lovu ryb je nutno, aby lovící udržovali mezi sebou vzdálenost alespoň 3 metry, nedohodnou-li se jinak. Místa určená k lovu nesmějí být v žádném případě vyhrazována. Lovící musí být vždy u prutu přítomen tak, aby mohl v případě potřeby s nimi bez prodlení manipulovat. 

6. Rybářské nářadí: kdo loví ryby udicí, smí používat nejvíce dvou prutů, u každého dva návazce  s jednoduchým háčkem. Rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků (např. peán), metr a podběrák.

7. Oprávněný k lovu musí mít u sebe řádně vyplněný na svoji osobu znějící Záznam o úlovcích. Před započetím rybolovu je lovící povinen zapsat do povolenky příchod(datum), případně počet, váhu a druh ryb( vyplní okamžitě po ponechání ryby). Tento doklad je nepřenosný. V jednom dni si může oprávněný k lovu ponechat 1 kus ušlechtilé ryby ( kapr, štika, candát a amur). V týdnu nejvýše 2 kusy ušlechtilých ryb a do 7kg všech ryb. Po ponechání 1 kusu ušlechtilé ryby končí denní lov!!!

Lovící si smí ponechat v jednom kalendářním roce ponechat 5 kusů ušlechtilých ryb.

Candát,jeseter a lín jsou hájeni celoročně.

8. Dětem do 12 let  ( s příslušným dokladem) se povoluje chytat na jeden prut pouze                   za přítomnosti držitele povolenky k rybolovu staršího 18 let.

Dětěm do 15 let je zakázáno vzít si ušlechtilou rybu : kapr, amur a štika.

9. Denní doba lovu:    březen, duben, září a říjen od 5(6)do 20(21) hod.

květen, červen, červenec a srpenod 3(4) do 23(24) hod.

listopad, prosinec, leden a únorod 7 do 17 hod.

10. Zákaz přivlastňování si ryb nedosahujících této stanovené délky:

kapr  od 45 do 60 cm, úhoř 65 cm, lín 25 cm

štika 55 cm,   amur 65 cm,  candát 40 cm

Při ulovení sumce, nesmí být vrácen zpět do vody.

11. V případě, že člen bude chtít nechat chytat svého hosta, musí s ním být přítomen u vody majitel povolenky.

12. Každý člen starší 15 let odpracuje ročně 5 brigádnických hodin (které budou vyhlášeny hospodářem),nebo si koupí 1 hodinu  za 100 Kč.

13. Zákaz rozdělávání ohňů, stanů a přístřešků.

14. Provádění kontroly : Případnou kontrolu  smí provádět osoba pověřená OÚ Sadová                po předložení průkazu.

Za nedodržení výše uvedených pravidel bude rybáři odebrána povolenka a přestupek bude projednán na Obecním úřadu Sadová. Pro příští rok mu nebude vydána povolenka.

publikováno: 4. 1. 2024 15:33, OI admin

Novinky z obce

  • OI admin
  • 46
OHL 2023-2024

OHL 2023-2024

Obecní hokejová liga ve Mžanech

Obec
Volný čas
  • OI admin

Informační e-maily a sms

Popis služby

Obec Informuje je moderní informační systém, který byl zaveden pro zlepšení komunikace mezi obecním úřadem a obyvateli obce. Cílem tohoto systému je poskytovat občanům aktuální informace přímo od zdroje, což zajišťuje rychlý a efektivní přenos důležitých oznámení a novinek.

Uživatelé, kteří se zaregistrují, obdrží notifikační e-maily, případně SMS zprávy pokaždé, když obecní úřad publikuje nové informace. Tato služba je zvláště užitečná pro okamžité informování o mimořádných událostech, plánovaných akcích, změnách v komunálních službách či jiných důležitých oznámeních.

Obec