Vítejte na stránkách obce Obec Sadová.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Popis úřadu

Vedení obce:

starosta:

Dušan Jedlička

místostarosta:

Michal Juklíček


Zastupitelstvo:

Ing. Markéta Kroupová

Ing. Vít Hlavatý

Ing. Pavel Růžička

Jiří Středa

David Pernikář


Účetní a administrativa

Martina Javůrková


Výbory

Výbor finanční

předseda
Ing. Pavel Růžička

členové
Ing. Iveta Růžičková, Jana Růžičková


Výbor kontrolní

předseda
David Pernikář

členové
Ing. Iveta Růžičková, Jana Růžičková


Výbor pro občanské a sociální záležitosti

předseda
Ing. Markéta Kroupová

členové
Miroslava Juklíčková, Barbora Jedličková


Výbor stavební

předseda
Ing. Vít Hlavatý

členové
Mgr. Šárka Hlavatá, Milan Jedlička ml.


Výbor pro sport a práci s mládeží

předseda
Jiří Středa

členové
Ing. Iveta Růžičková, Milan Jedlička ml.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mikroregion Nechanicko, svazek obcí

Kontaktní osoba:
Ivana Lášová

sídlo:
Mokrovousy 18 
IČ: 70957606 
DS: fnis7qb

telefon: 498773921
e-mailou@mokrovousy.cz


publikováno: 3. 1. 2024 12:08, OI admin

Novinky z úřadu

  • OI admin

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

ZákonPopis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb.Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb.Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb.O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb.Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb.O obcích
zákon č. 72/2012 Sb.O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb.O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb.O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb.Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb.Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb.O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb.O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb.O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb.O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb.O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
Úřad
  • OI admin

Úřad

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty.

V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h den

Úřad
  • OI admin

Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 

ŽADATEL O INFORMACE

Úřad