Vítejte na stránkách obce Obec Sadová.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Návod k přihlášení k trvalému pobytu

CO POTŘEBUJI K TOMU, ABYCH SE PŘIHLÁSIL(A) K TRVALÉMU POBYTU ???


1) Občanku– Občanský průkaz.


2) Pokud chci přihlásit k trvalému pobytu i děti do 15 let, vezmu si s sebou jejich rodné listy. 


3) Dále předložím pracovníkovi obecního úřadu  výpis z listu vlastnictví   na dům ne starší než 3 měsíce! 

Tento výpis pořídím na Katastrálním úřadě v Hradci Králové, který nyní sídlí v nové budově v lokalitě Aldis. 


4) Nezapomenu poprosit vlastníka bytu, nebo domu, aby se se mnou na OÚ dostavil.


Pak už jen čekám, že mně – přihlašované osobě pracovník obecního úřadu předá:


  1. kopii přihlašovacího lístku - karty 

- S okopírovanou kartou pojedu na Magistrát města do Hradce Králové, na Evidenci obyvatel.

 

  1. malé potvrzení 

- To  slouží jako doklad především pro Policii ČR a Městskou policii, a to do doby, než budu mít zase platný Občanský průkaz – tentokrát již se všemi platnými údaji – tedy i s novým bydlištěm.    


 c) ustřižený Občanský průkaz 


Protože je vzápětí „Občanka“ neplatná, navštívím co nejrychleji Magistrát města Hradec Králové, odděl. Osobních dokladů a tam si požádám o nový platný doklad! 

Za přihlášení k trvalému pobytu zaplatím pracovníkovi obecního úřadu (většinou účetní) poplatek 50,- Kč!  Za přihlášení dětí neplatím nic. 

publikováno: 4. 1. 2024 11:30, OI admin

Novinky z úřadu

  • OI admin

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

ZákonPopis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb.Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb.Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb.O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb.Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb.O obcích
zákon č. 72/2012 Sb.O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb.O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb.O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb.Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb.Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb.O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb.O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb.O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb.O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb.O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
Úřad
  • OI admin

Úřad

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty.

V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h den

Úřad
  • OI admin

Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 

ŽADATEL O INFORMACE

Úřad